رستوران فرانکفورتی

رستوران فرانکفورتی

مجموعه فرانکفورتی با تکیه بر تجربیات حاصل از سالها فعالیت در زمینه فست فود فعالیت های خود را براساس اصول زیر ادامه می دهد

 

 چشم انداز فرانکفورتی  رسيدن به گسترده ترين شبكه رستوران هاي فست فود در سراسر كشور مي باشد.
 برای رسیدن به این منظور شرکت اصول زیر را مبنا قرار داده است:
ما خود را متعهد به رعايت حقوق مشتريان به ويژه حق اعتماد به كيفيت مواد اوليه مرغوب، روش طبخ سالم و رفتار شايسته كاركنانمان مي دانيم.
  ما خود را متعهد به رعايت حقوق تامين كنندگان خويش در جايگاه يك شريك تجاري معتبر می دانیم.
4.ما به كاركنان خود مانند اعضاي يك خانواده بزرگ  مي انديشيم و ضمن ارزيابي و كنترل مستمر عملكرد ايشان خود را متعهد به ارتقاي دانايي، مهارت، انديشه و رفاه ايشان مي دانيم.

                                                                                                         
تمایزات فرانکفورتی

• مواد اولیه مرغوب به سفارش فرانکفورتی


• کم ترین میزان استفاده از روغن


• استفاده از سبزیجات تازه و بهداشتی


• بسته بندی متفاوت و بهداشتی          

Member Access