crm

crm

  •  تعریف مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM

    واژه مدیریت ارتباط با مشتری یا به اختصار  CRM از ابتدای دهه نود میلادی وارد حوزه علوم مدیریت و بازاریابی شده است. این اصطلاح از زمانی که آقای توماس سیبل، مدیر و مالک Siebel Systems اصطلاح مدیریت ارتباط با مشتری را در برای نرم افزار تولیدی شرکتشان به کار برد، به تدریج در حوزه دانش مدیریت و اللخصوص در بازاریابی مصطلح شد.

  • چهار نگرش به مدیریت ارتباط با مشتریان

    نگرش استراتژیک به مدیریت ارتباط با مشتری ، CRM  استراتژی محوری و اصلی در کسب و کار است و مشتریان سود آفرین را برای کسب و کار ما جذب کسب و کار کرده و آنها را برای ما حفظ می کند.

Member Access