درباره ما

درباره یکتا سیستم هوشمند

شركت یکتا سیستم هوشمند از سال 1392 به شماره 437852 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده و پس از اخذ مجوز از نظام مهندسی رایانه ایی استان تهران به شماره نظام مهندسی 21012117 ، در زمینه مشاوره، تامین و پیاده سازی راه حلهای فناوري اطلاعات، با امكان مديريت، راهبري و كاربري از راه دور تاسيس گرديد . شركت یکتا سیستم هوشمند درحال حاضر با دفتر مرکزی خود در تهران و استقرار دفاتر نمايندگي خود در سایر استانهاي کشور پروژه های متعدد در زمینه فناوری اطلاعات را در دست اجرا دارد

Member Access