نرم افزار CRM ، نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

بسته نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری هوشمند ، شامل مجموعه ابزارهاي توانمند با قابليتهاي گسترده است که مي توانند توان عملياتي سازمان را در حوزه برنامه ريزی، بازاريابی ، فروش ، خدمات پس از فروش ، روابط عمومي و اعمال کنترل هاي مالي و اعتباري بهبود ببخشند. با استقرارنرم افزار مدیریت مشتریان تغییرات آغاز شده و اولين تاثير محسوس آن چابکی تيم بازاریابی و فروش در اجراي برنامه ها خواهد بود.

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری crm

مقالات مدیریت ارتباط با مشتری

  •  تعریف مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM +

    واژه مدیریت ارتباط با مشتری یا به اختصار  CRM از ابتدای دهه نود میلادی وارد حوزه علوم مدیریت و بازاریابی اطلاعات بیشتر
  • چهار نگرش به مدیریت ارتباط با مشتریان +

    نگرش استراتژیک به مدیریت ارتباط با مشتری ، CRM  استراتژی محوری و اصلی در کسب و کار است و مشتریان سود اطلاعات بیشتر
  • 1
  • ویژگی متمایز
  • واژه های مرتبط

سیستم مدیریت مشتری , سیستم فروش , سیستم مدیریت فروش , نرم افزار بازاریابی , مدیریت بازاریابی , مدیریت بازاریابی اینترنتی , سیستم مدیریت بازاریابی , یکتا پخش , سیستم فروش مویرگی , سیستم پخش , مدیریت پخش , مدیریبت فروش , مدیریت ارتباط با مشتری , CRM  , مشتری مداری , نرم افزار CRM , نرم افزار مشتری , نرم افزار فروش , نرم افزار مدیریت فروش , نرم افزار بازاریابی , نرم افزار مدیریت بازاریابی , نرم افزار مدیریت بازاریابی مویرگی , نرم افزار بازاریابی مویرگی , نرم افزار سیستم مدیریت بازاریابی , نرم افزار سیستم پخش , نرم افزار مدیریت پخش ,  نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

Member Access